Yleiset matkaehdot

1. YLEISTÄ

B&R Hunting Oy Ltd (jäljempänä B&R) järjestää metsästysmatkoja. Metsästysmatkojen järjestämiseen, metsästyksen vaatimiin lupiin ja vakuutuksiin sekä itse metsästykseen sisältyy omia erityisiä vaatimuksia ja riskejä, joita tavallisissa valmismatkoissa ei ole. Metsästysmatkojen erityisluonteen johdosta B&R on laatinut nämä yleiset matkaehtonsa, joita sovelletaan kaikkiin B&R:n järjestämiin metsästysmatkoihin.

2. RISKI

Kaikki B&R:n metsästysmatkoille osallistuvat ovat tietoisia ja ymmärtävät, että metsästykseen liittyy erityistä vaaraa, jota aiheuttavat mm. villieläimet, aseet ja niiden käsittely sekä toiset metsästäjät. Myös metsästysolosuhteet ja etenkin eksoottisiin paikkoihin suuntautuneet metsästysmatkat saattavat vaarantaa matkustajan terveyden. Kaikki B&R:n metsästysmatkoille osallistuvat ovat matkalla omalla riskillään ja vastuullaan.

B&R:n matkoilla ja metsästystapahtumissa on aina läsnä B&R:n edustaja ja/tai paikallinen metsästyksen johtaja. Matkustaja sitoutuu noudattamaan kaikkia B&R:n edustajan ja/tai paikallisen metsästyksen johtajan ohjeita aseiden käsittelyssä ja metsästyksessä. Mikäli ohjeita ei noudateta, on B&R:n edustajalla ja/tai metsästyksen johtajalla oikeus ottaa haltuunsa matkustajan ase ja patruunat, evätä metsästys ja parhaaksi katsoessaan lähettää matkustaja omalla kustannuksellaan kotimatkalle.

3. VAKUUTUKSET JA METSÄSTYSASIAKIRJAT

Matkustaja vastaa siitä, että hän on ottanut riittävät vakuutukset (mm. matkavahinko-, matkatavara- ja vastuuvakuutus) sekä metsästystä että matkustamista varten. Matkustaja vastaa siitä, että hänellä on kullekin matkalle vaadittavat voimassa olevat metsästysasiakirjat ja muut matkustusasiakirjat mukanaan.

4. ROKOTUKSET

Matkustaja vastaa siitä, että hänellä on kullekin matka-alueelle vaadittavat ja voimassa olevat rokotukset (mm. tetanus) ja lääkitykset (mm. malaria).

5. ILMOITTAUTUMINEN JA MAKSUT

Matkustaja vahvistaa sitovasti matkavarauksensa maksamalla vähintään 50 % matkan hinnasta B&R:n määräämänä ajankohtana. Loput matkustajan on suoritettava viimeistään 30 päivää ennen matkan alkamista.

Koska metsästysmatkojen toteuttaminen vaatii B&R:ltä hyvissä ajoin tehtyjä sitovia järjestelyjä kohdepaikassa/-maassa, on matkustajalla oikeus peruuttaa osallistumisensa kaukomatkoissa (mm. Afrikka, Venäjä ja Kirgisia) sekä Euroopan ajo- ja vuoristojahdeissa viimeistään 180 päivää ennen matkan alkua. Lähialuematkoissa (mm. Euroopan yksilöjahdit) peruuttaminen on tehtävä viimeistään 60 päivää ennen matkan alkua. Tällöin hänelle palautetaan 50 % hänen maksamistaan maksuista. Mikäli matkustaja peruuttaa matkan myöhemmin, B&R:llä on oikeus pidättää kokonaan jo maksetut maksut.

6. B&R:N OIKEUS MUUTTAA MATKAOHJELMAA TAI PERUUTTAA MATKA

B&R:llä on oikeus muuttaa matkaohjelmaa, mikäli metsästysolosuhteet tai paikalliset metsästysmääräykset muuttuvat. Mikäli edellä mainitut olosuhteet tai määräykset estävät metsästyksen kokonaan, on B&R:llä oikeus peruuttaa kyseinen metsästysmatka ja palauttaa matkustajan jo maksamat rahat tai tarjota hänelle vaihtoehtoisesti korvaavaa toista metsästysmatkaa.

B&R:llä on oikeus peruuttaa matka, mikäli matkalle ei sitovasti ilmoittaudu B&R:n etukäteen ilmoittamaa määrää metsästäjiä. Peruuttamisesta on ilmoitettava matkustajalle viimeistään 21 vuorokautta ennen matkan alkua. Mikäli B&R peruuttaa tällä perusteella matkan, palautetaan matkustajan jo maksamat rahat tai hänelle tarjotaan vaihtoehtoisesti korvaavaa toista metsästysmatkaa.

7. KAATO- YM. MAKSUT

Metsästykseen liittyy metsästysaluekohtaisia kaato- ym. maksuja. Matkustaja sitoutuu maksamaan kyseiset maksut käteisellä metsästyskohteessa. B&R kertoo arvion näistä maksuista hyvissä ajoin ennen matkalle lähtöä.

8. MUUTA

B&R:n metsästysmatkoihin sovelletaan Valmismatkalakia (1079/1994) sekä soveltuvin osin Suomen matkatoimistoalan liitto ry:n ja kuluttaja-asiamiehen neuvottelemia yleisiä valmismatkaehtoja.

Matkakohteet